Om oss

Arena Kompetanse AS (tidligere Rjukanlys AS) er en arbeidsmarkedsbedrift som skal tilby jobbsøker avklaring, kvalifisering og formidling gjennom individuell veiledning og rådgivning.

Arena Kompetanse AS
Birkelandsgate 2
3660 RJUKAN
E-post: post@arenakompetanse.no
Telefon: (+47) 35 08 06 60

Ansatte

Daglig leder: Karin Rø
E-post: kr@arenakompetanse.no
Mobil: 92 23 88 72

Gunnar Paulsen
E-post: gp@arenakompetanse.no
Mobil: 45 28 33 12

Veileder: Terje Mathisen
E-post: tm@arenakompetanse.no
Mobil: 95 05 14 25

Teamleder: Eli Risnes
E-post: er@arenakompetanse.no
Mobil: 97 71 59 34

Veileder: Wenche Eide Aarstad
E-post: weaa@arenakompetanse.no
Mobil: 95 73 22 57

Teamleder: Geir Bjørk Mathisen
E-post: gbm@arenakompetanse.no
Mobil: 41 50 55 66

Jobbkonsulent: Hedda Rist Frydenberg
E-post: hrf@arenakompetanse.no
Mobil: 95 99 13 03

Resepsjon Rjukan Gjestegård
Navn: Torbjørn Svalde
E-post: info@rjukangjestegard.no
Telefon: 35 08 06 50

Vi er et aksjeselskap som er heleid av Tinn kommune. Bedriften ble startet i 1991 (Rjukanlys AS). Styret for Arena kompetanse AS velges av generalforsamlingen i selskapet som er Tinn kommunestyre. Styret består av 5 medlemmer, 4 politisk valgt og 1 representant for ansatte. Økonomisk overskudd føres tilbake til selskapet og bidrar til nysatsninger og et styrket tjenestetilbud.

VISJON:
Arena Kompetanse AS den foretrukne rekrutteringspartner for personer og næringsliv.

FORMÅL:
En kompetansebedrift som skal drive arbeid og inkludering gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av jobbsøkere. Selskapet driver også arbeidsmarkedstiltak med det formål å skape tilrettelagte arbeidsplasser for personer med varig nedsatt arbeidsevne.

VERDIER:
Arena Kompetanse AS har fokus på likeverd og respekt og kvalitet. Vi ønsker å «gjøre hverandre gode».

EIER:
Tinn kommune

STYRET:
S
tyrets leder: Trygve Lampe
Nestleder: Kjell Oddvar Kålås

Styremedlem: Kjersti Lindtvedt, Kari Sigrunn Einang og Geir Bjørk Mathisen (ansatt rep.).

Varamedlem: Agnar Nagelsaker, Grethe Vrålstad Hansen og Christina Sauro.

 

Bærekraft

Arena Kompetanse AS er opptatt av en bærekraftig utvikling i bedriften og i vårt lokalmiljø. Bedriften er miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning i Norge som gir bedrifter og organisasjoner mulighet til å vise at de har et høyt miljøengasjement og arbeider systematisk med å redusere miljøpåvirkningen. Sertifiseringen gjennomføres av Miljøfyrtårn Norge, en uavhengig stiftelse underlagt Miljødirektoratet.

Vårt arbeid med bærekraft er en pågående prosess. Vi vil veldig gjerne ha tips og innspill fra deg på hvordan vi kan utvikle oss og bli enda mer bærekraftig. Send e-post med dine innspill til post@arenakompetanse.no .

 

N

KONTAKTINFORMASJON

Arena Kompetanse
Birkelandsgate 2
3660 Rjukan

E-post: post@arenakompetanse.no
Telefon: (+47) 35 08 06 60