Om oss

Arena Kompetanse AS (tidligere Rjukanlys AS) er en arbeidsmarkedsbedrift som skal tilby jobbsøker avklaring, kvalifisering og formidling gjennom individuell veiledning og rådgivning.

Arena Kompetanse AS
Birkelandsgate 2
3660 RJUKAN
E-post: post@arenakompetanse.no
Telefon: (+47) 35 08 06 60

Ansatte

Daglig leder: Karin Rø
E-post: kr@arenakompetanse.no
Mobil: 92 23 88 72

Gunnar Paulsen
E-post: gp@arenakompetanse.no
Mobil: 45 28 33 12

Veileder: Terje Mathisen
E-post: tm@arenakompetanse.no
Mobil: 95 05 14 25

Teamleder: Eli Risnes
E-post: er@arenakompetanse.no
Mobil: 97 71 59 34

Veileder: Wenche Eide Aarstad
E-post: weaa@arenakompetanse.no
Mobil: 95 73 22 57

Jobbkonsulent: Ingvild Eggerud
E-post: ie@arenakompetanse.no 

Mobil: 95 86 56 30 

Teamleder: Geir Bjørk Mathisen
E-post: gbm@arenakompetanse.no
Mobil: 41 50 55 66

Jobbkonsulent: Hedda Rist Frydenberg
E-post: hrf@arenakompetanse.no
Mobil: 95 99 13 03

Resepsjon Rjukan Gjestegård
Navn: Torbjørn Svalde
E-post: info@rjukangjestegard.no
Telefon: 35 08 06 50

Vi er et aksjeselskap som er heleid av Tinn kommune. Bedriften ble startet i 1991 (Rjukanlys AS). Styret for Arena kompetanse AS velges av generalforsamlingen i selskapet som er Tinn kommunestyre. Styret består av 5 medlemmer, 4 politisk valgt og 1 representant for ansatte. Økonomisk overskudd føres tilbake til selskapet og bidrar til nysatsninger og et styrket tjenestetilbud.

VISJON:
Arena Kompetanse AS den foretrukne rekrutteringspartner for personer og næringsliv.

FORMÅL:
En kompetansebedrift som skal drive arbeid og inkludering gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av jobbsøkere. Selskapet driver også arbeidsmarkedstiltak med det formål å skape tilrettelagte arbeidsplasser for personer med varig nedsatt arbeidsevne.

VERDIER:
Arena Kompetanse AS har fokus på likeverd og respekt og kvalitet. Vi ønsker å «gjøre hverandre gode».

EIER:
Tinn kommune

STYRET:
S
tyrets leder: Trygve Lampe
Nestleder: Kjell Oddvar Kålås

Styremedlem: Kjersti Lindtvedt, Kari Sigrunn Einang og Ingvild Eggerud (ansatt rep.).

Varamedlem: Agnar Nagelsaker, Grethe Vrålstad Hansen, Christina Sauro og Geir Bjørk Mathisen (vara ansatt rep.).  

Ta kontakt med oss

N

KONTAKTINFORMASJON

Arena Kompetanse
Birkelandsgate 2
3660 Rjukan

E-post: post@arenakompetanse.no
Telefon: (+47) 35 08 06 60