Jobbsøker

Arena Kompetanse AS tilbyr deg som jobbsøker individuell veiledning, rådgivning og bistand slik at du kan komme i jobb eller utdanning. Sammen med våre medarbeidere utarbeider vi DIN plan for veien videre. Planen baseres på en kartlegging av dine kvalifikasjoner, ressurser, utfordringer, muligheter og ønsker. Vi jobber sammen ut ifra din nåværende situasjon. Prosessen frem til en jobb eies og styres av deg med støtte fra våre jobbveiledere.

Under vil du finne linken til Karriereportalen, Kopano. En digital plattform som gir deg mulighet til å ta ansvar for egen prosess, på veien mot utdanning eller jobb

Trykk her – Karriereportalen.no

 

 

 

Eli Risnes
Teamleder
er@arenakompetanse.no
Hedda Rist Frydenberg
Jobbkonsulent
hrf@arenakompetanse.no

FAQ

Hvem kan søke?

Alle som er tilknyttet NAV og må ha bistand til å komme tilbake til et ordinært arbeid.

Hvilke tjenester kan bedriften tilby meg?

Veiledning, samtaler og oppfølging i ekstern bedrift. Vi bruker ulike karriereverktøy for å bistå deg mot ditt mål. Du lager din egen plan for veien videre. Du får hjelp til å skrive søknader og gode råd til et jobbintervju.

Må jeg forholde meg til mange veiledere?

Nei, du får en fast veileder som følger deg opp fra start til slutt.

Må jeg jobbe internt i bedriften?

Nei, vi jobber ut mot eksterne bedrifter i kommunen. Viser det seg at det er et ønske, vurderes dette opp mot den enkelte.

Varighet av tiltakene?

Vi har ulike tiltak. Varighet vil være 4 uker, 3 og 6 måneder.

Hvordan søker jeg?

Du må kontakte din lokale veileder i NAV.

Våre medarbeidere har kompetanse innenfor karriereveiledning, oppfølging, tilrettelegging og veiledningskompetanse innen rus og psykiatri. Våre veiledere har gjennom samarbeid med næringslivet kontakter for å bistå deg i jobbsøkerprosessen. Gjennom arbeidspraksis i ordinære bedrifter får du anledning til å prøve nye yrker, eller utvikle din eksisterende kompetanse. Dersom kartleggingen viser at utdanning er veien til jobb, vil vi kunne gi deg nødvending veiledning og bistand.

Ta kontakt med oss

N

KONTAKTINFORMASJON

Arena Kompetanse
Birkelandsgate 2
3660 Rjukan

E-post: post@arenakompetanse.no
Telefon: (+47) 35 08 06 60