Arbeidsgiver

Arena Kompetanse AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift som tilbyr jobbsøker veiledning og oppfølging for å komme i jobb.

For å komme dit er vi avhengig av et åpent og inkluderende næringsliv.  Sammen med våre dyktige medarbeidere legger vi til rette  for en god prosess. Vi tilbyr bedriften utprøving av jobbsøker med tett oppfølging av arbeidsgiver og jobbsøker. Det er vi som tar «den vanskelige samtalen», dersom det oppstår utfordringer eller at avtalen må avsluttes. Målet med arbeidspraksis vil alltid være lønnet jobb.

 

Eli Risnes
Teamleder
E-post:
er@arenakompetanse.no
Hedda Rist Frydenberg
Jobbkonsulent
E-post:
hrf@arenakompetanse.no

 

«Vi har hatt en positiv og god rekrutteringsprosess i samarbeid med Arena Kompetanse, og Praphaporn har nå fått 100% fast stilling hos oss. Hun er en ressurs for bedriften og har gjort en god jobb fra første dag»

Daglig leder: Kristine Bols

Rekrutterings-
partner.

Arena Kompetanse AS er en rekrutteringspartner for næringslivet i Tinn. Flere og flere bedrifter har fått øynene opp for oss som en formidler av arbeidskraft.

Gjennom praksisperioden blir bedriften selv kjent med jobbsøker. Dette er en kostnadsfri arbeidskraft inntil bedriften selv velger å ansette.

Ønsker din bedrift å ta samfunnsansvar og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv?  Kontakt oss for en uformell prat eller avtal et besøk.

 

«Utrolig bra samarbeidspartner, fungerer helt utmerket. Finnes ikke noe bedre situasjon for å hjelpe personer tilbake til arbeidslivet.
Kommer helt klart til å benytte oss av Arena Kompetanse neste gang vi trenger arbeidskraft».

Rjukan Hotell

 Ida S. Hammersten

Funksjons-
vurdering

Arena Kompetanse AS kartlegger og utfører funksjonsvurdering av medarbeidere som står i fare for eller er sykemeldt. Foruten formidling av arbeidskraft, kan bedriften tilby det private næringslivet og offentlig virksomhet oppfølging av langtidssykemeldte. Våre medarbeidere kan på  individnivå tilby funksjonsvurderinger ved bruk av kartleggingsverktøyet InFlow24.

 

N

InFlow24

– Et samtaleverktøy som skaper en god dialog med arbeidstaker og arbeidsgiver.
– Fokus på arbeidsglede, økt motivasjon, selvfølelse og eierskap til egen prosess.
– Verktøyet gir et tydelig bilde av dagens situasjon, og viser gap for å  iverksette riktige tiltak.
– Samtale som gjør det naturlig for arbeidstaker og snakke om personlige utfordringer.
– Verktøy for å redusere sykefravær.

«Etter bruk av samtaleverktøyet InFlow24 er jeg blitt mer selvsikker og føler at jeg kan klare ting i motsetning til hva jeg gjorde tidligere. Sier mer positive ting om meg selv og gjennomfører mer av det jeg begynner på hjemme. Og vet du hva? Jeg sover godt om natta og tenker mer positivt før jeg sovner.
Jeg tenker at jeg duger til noe»

Tidligere jobbsøker

Ta kontakt med oss

N

KONTAKTINFORMASJON

Arena Kompetanse
Birkelandsgate 2
3660 Rjukan

E-post: post@arenakompetanse.no
Telefon: (+47) 35 08 06 60